Leuth, weet u nog ?

Leuths archief

Het aantal foto's in de boeken staat achter het nummer van het boek.Boek      1     38      1940 - 1 945                                                                              Boek      2     39      Militairen                                                                                  Boek      3     25      Evacueren                                                                

Boek      4     13      Indië Jan Nielen

Boek    4.2    72      Indië  Wim Verriet                                                                   

Boek      5     39      Zandpol Zandbult                                                                  Boek      6     37      Ansichten                                                                 

Boek      7     16      Steenheuvel Botsestraat met mensen         

Boek      8    100      Renovatie Steenheuvelsestraat                           

Boek      9                Leeg                                               

Boek     10     22     Gebouwen van Leuth                                             

Boek     11     17     Serveersters                                                             

Boek     12      8     Ouwehand en Kabelbaan Maduro                                        

Boek     13     44     Grote en brede foto's                                               

Boek     14     39     Gebeurtenissen                                                        

Boek     15     47     Luchtfoto's van Leuth omgeving en Kleef             

Boek     16     18     Hoog en laag water in de waal                                  

Boek     17     28     Pentekeningen en oude boerderijen                       

Boek     18     59     Laag water, aardappelland en winter                     

Boek     19     48     Bescherming Bevolking met 2 series                     

Boek     20     45     Schutterij Algemeen oud en nieuw                         

Boek     21     42     Schutterij  buiten met de kermis                             

Boek     22     35     Schutterij Paarden met Koningsparen                   

Boek     23     38     Kermis in de Vriendenkring                                     

Boek     24     60     100 jaar bestaan met kermis 2019                           

Boek     25     48     Carnaval en Fustenlichters breed en groepen    

Boek     26     25     Optochten en Zaal groepen                                      

Boek     27     53     Optochten en P.T.T                                                    

Boek     28     20     2019 en 2020                                                                           

Boek     29     55     D.E.S. The Eerden en 70 jaar D.E.S.                        

Boek     30     19     D.E.S. breed met de Fraps en Wim Hel                              

Boek     31     32     Nieuwe Uniformen 80 jr. met Beuningen en div.    

Boek     32     56     Oud, Tamb. op concours, Hellinga en Dinsdag      

Boek     33     50     Huldiging 80 jr. en 95 jaar met 1993                        

Boek     34     68     V.V.L.K.                                                                       

Boek     35     46     K.A.J. en V.K.A.J.                                                      

Boek     36     41     Boeren en Boerinnen                                               

Boek     37     47     Diverse Verenigingen                                               

Boek     38     30     Vissen in Vaassen                                                    

Boek     39     65     Omgeving Leuth                                                       

Boek     40       5     Wellen                                           

Boek     41     34     Vrouwenbeweging                                                    

Boek     42     56     Schoolgebouw met bouw                                        

Boek     43     70     Groeps foto's breed met namen                                

Boek     44       5     Pasfoto's series               102 pasfoto's                   

Boek     45     52     Lagere school binnen gemaakt                               

Boek     46     35     Schoolbank foto's                                                     

Boek     47     31     Kleuterschool, barak en diversen 

Boek     47/2    3     Nieuwe schoolfoto's                     

Boek     48     50     Gelderland herdenkt 2020                                        

Boek     49       1      Ruim 160 namen van de foto uit 1949                            

Boek     50              Documentatie van Zieuwent                                      

Boek     51     14     Gebeurtenissen 2020                                               

Boek     52     51     Ooievaars                                                                  

Boek     53     51     Steenfabriek deel 1                                                   

Boek     54     33     Steenfabriek deel 2                                                   

Boek     56     24     Leuth België en Leuth Duitsland                             

Boek     57     27     Topsport                                                                    

Boek     58    113     4 mei Vieringen in Leuth                                        

Boek     59    105    Ontkerkeling Remigiuskerk                                     

Boek     60      63    H. Remigius deel 1  Kerken en processie              

Boek     61      76    H. Remigius deel 2  Manresa Vox. Gregor.                

Boek     62      74    H. Remigius deel 3 Pastoors en Communie.         

Boek     63      20    H .Remigius deel 4   Algemeen

Boek     64      60    H. Remigius deel 5  Orgelfonds

Boek     65              Leeg

Boek     66              Dagblad kopieën deel 1

Boek     67              Dagblad kopieën deel 2

Boek     68              Verhalen van Mensen

Boek     69              Korte verhalen

Boek     70              Dorpsliederen

Boek     71              Studie projecten

Boek     72              Echte oude Leuthse schoolfoto's van voor  1940

Boek     73              K.A.B. Notulenboek

Boek     74     46     Tontje deel 1                                                             

Boek     75   135     Tontje deel 2                                                           

Boek     76     77     Tontje deel 3                                                            

Boek     77       8     Tontje deel 4                                                              

Boek     78       2     Tontje deel 5                                                              

Boek     79              Tontje deel 6                                                                         

Boek     80              Dorpslectuur

Boek     81              Leeg                                                                      

Boek     82     46     Fotoshots uit oude films van Leuth                     

Boek     83              Thornsemolen lectuur                                               

Boek     84     26     Thornsemolen foto's met lectuur                 

Boek     85     86     Thornsemolen deel 3 bouw                                    

Boek     86     92     Thornsemolen deel 4 bouw 2                            

Boek     87     75     Thornsemolen deel 5 bouw 2                              

Boek     88     68     Thornsemolen deel 6 bouw 4                                 

Boek     89     73     Thornsemolen deel 7 bouw 5                                 

Boek     90     41      Families samen      A.B.C.D.                                  

Boek     91     29      Families samen      E.F.H.H.                                    

Boek     92     11      Families samen      I.J.K.L.                                      

Boek     93       0      Families samen     M.N.O.P.                                                  Boek     94       6      Families samen     Q.R.S.T.                                       

Boek     95       1      Families samen     U.V.W.X.Y.Z.                                

Boek     96      29     Hent en Sybilla Brugman radio en tv                                  Boek     97      19     Wim en Bertha Brugman fietsenpiet                                

Boek     98      34     Wim en Stien Brugman kolen                                        

Boek     99      37     Coerwinkel en Coerwinkel - Booltink                                  Boek    100     40     Daamen                                                                     

Boek    101     62     Wim van Eck - Oteman mandenmaker

Boek    102    86      Helm van Eck - Awater melkhandel

Boek    103     19     Coen van Eck - Keukens en Keukens

Boek    104       8     Engelen                                                                      

Boek    105     35     Haan                                                                          

Boek    106     26     Mathijs Jansen                                                         

Boek    107     71     Jans - Frieling                                                          

Boek    108     22     Jurrius

Boek    109     30     van Kuppeveld - Janssen

Boek    110     27     Kuijpers

Boek    111     20     Nielen

Boek    112              van Rens

Boek    113     25     Albert Rutten - Janssen

Boek    114     63     Herman Rutten - van Kerkhof

Boek    115       7     Toon Rutten - Arts

Boek    116    111     van Thiel - Kersten

Boek    117     49     Verheijen - Driessen 

Boek    118     38     Vierboom - Jeuken

Boek    119     30     Vink

Boek    120     31     Hent van Eck - Piet Verheijen 

Boek    121              Seegers

Boek    122     16     Hoens

Boek    123      2      Rutjes

Boek    124      2      ten Westeneind

Boek    125     27     Wilting

Boek    126     13     Burgers, Hendrik Geers en Wim

Boek    127       6     Gert Brugman

Boek    128     12     van Moerkerk Janssen Verriet

Boek    129              Leeg

Boek    130              Leeg

Boek    131              Leeg

Boek    132     34     Mulder Tissen Tontje

Boek    133              Leeg

Boek    134     50     Booltink Stevens van Raaij

Boek    135     53     Div. bedrijven A t/m K

Boek    136     62     Div. bedrijven L t/m Z  

Boek    137              Post 

Boek    138     17     Foto's met 1 of 2 of 3 personen uit diverse families.

Boek    139     17     Foto's met 4 of 5 of meer personen uit diverse families

Boek    140              Exposities

Boek    141              Exposities


Met op 21 november 2020 een 4727 foto's gescand.

Met ruim 800 op a4 gescande bijlagens.