Leuth, weet u nog ?

Leuths archief

De items van de albums met het aantal foto's


Boek     1      1940 - 1945                                                               39

Boek     2      Militairen                                                                   38

Boek     3      Evacueren                                                                 24

Boek     4      Indië                                                                           14

Boek     5      Zandpol                                                                     37

Boek     6      Ansichten                                                                  40

Boek     7      Doorgang Leuth Steenheuvel Botsestraat            16 

Boek     8      Renovatie Steenheuvelsestraat                            101

Boek     9      Personen van Leuth                                                 49

Boek    10     Gebouwen van Leuth                                              22

Boek    11     Serveersters                                                             17

Boek    12     Ouwehand en Kabelbaan                                          6

Boek    13     Grote en brede foto's                                               44

Boek    14     Gebeurtenissen                                                        37

Boek    15     Luchtfoto's van Leuth omgeving en Kleef             47

Boek    16     Hoog en laag water in de waal                                18   

Boek    17     Pentekeningen en oude boerderijen                      28

Boek    18     Laag water, aardappelland en winter                     60

Boek    19     Bescherming Bevolking met 2 series                    48

Boek    20     Schutterij Algemeen oud en nieuw                        43

Boek    21     Schutterij  buiten met de kermis                            39

Boek    22     Schutterij Paarden met Koningsparen                  35

Boek    23     Kermis in de Vriendenkring                                    35

Boek    24     100 jaar bestaan met kermis 2019                          55

Boek    25     Carnaval en Fustenlichters breed en groepen     134

Boek    26     Optochten en Zaal groepen                           

Boek    27     Optochten en P.T.T

Boek    28     2019

Boek    29     D.E.S. The Eerden en 70 jaar D.E.S.                       203

Boek    30     D.E.S. breed met de Fraps en Wim Hel

Boek    31     Nieuwe Uniformen 80 jr. met Beuningen en div. 

Boek    32     Oud, Tamb. op concours, Hellinga en Dinsdag

Boek    33     Huldiging 80 jr. en 95 jaar met 1993

Boek    34     V.V.L.K.                                                                      67

Boek    35     K.A.J. en V.K.A.J.                                                     46

Boek    36     Boeren en Boerinnen                                              41

Boek    37     Diverse Verenigingen                                              37

Boek    38     Vissen in Vaassen                                                   30

Boek    39     Omgeving Leuth                                                      65

Boek    40     Wellen en Coerwinkel                                             18

Boek    41     Vrouwenbeweging                                                  34

Boek    42     Schoolgebouw met bouw                                      56

Boek    43     Groeps foto's breed met namen                           66

Boek    44     Pasfoto's series               102 pasfoto's                  5

Boek    45     Lagere school binnen gemaakt                            52

Boek    46     Schoolbank foto's                                                  35

Boek    47     Kleuterschool, barak en diversen                        30

Boek     48     Gelderland herdenkt 2020                                    50

Boek     49     Ruim 160 namen van de foto uit 1949                  1     

Boek     50     Documentatie van Zieuwent                                 ?

Boek     51     Gebeurtenissen 2020                                           14

Boek     52     Ooievaars                                                              49

Boek     53     Steenfabriek deel 1                                              51

Boek     54     Steenfabriek deel 2                                              33

Boek     56     Leuth België en Leuth Duitsland                        24

Boek     57     Topsport                                                               25

Boek     58     4 mei Vieringen in Leuth                                   120

Boek     59     Ontkerkeling Remigiuskerk                                91

Boek     60     H. Remigius deel 1  Kerken en processie         62

Boek     62     H. Remigius deel 2  Manresa Vox. Gregor.       73   

Boek     62     H. Remigius deel 3 Pastoors en Communie.    80

Boek     63     H .Remigius deel 4   Algemeen

Boek     64     H. Remigius deel 5  Orgelfionds

Boek     65     Leeg

Boek     66     Dagblad kopieën deel 1

Boek     67     Dagblad kopieën deel 2

Boek     68     Verhalen van Mensen

Boek     69     Korte verhalen

Boek     70     Dorpsliederen

Boek     71     Studie projecten

Boek     72     Echte oude Leuthse schoolfoto's van voor  1940

Boek     73     K.A.B. Notulenboek

Boek     74     Tontje deel 1                                                         46

Boek     75     Tontje deel 2                                                         88


circa 2600 foto's nu gescand op 30.8.2020

Boek     76     Tontje deel 3

Boek     77     Tontje deel 4

Boek     78     Tontje deel 5

Boek     79     Tontje deel 6

Boek     80     Tontje deel 7

Boek     81     Tontje deel 8

Boek     82     Fotoshots uit oude films van Leuth

Boek     83     Thornsemolen lektuur

Boek     84     Thornsemolen foto's met lectuur

Boek     85     Thornsemolen deel 3 bouw

Boek     86     Thornsemolen deel 4 bouw 2  

Boek     87     Thornsemolen deel 5 bouw 2

Boek     88     Thornsemolen deel 6 bouw 4

Boek     89     Thornsemolen deel 7 bouw 5

Boek     90      Families samen      A.B.C.D.

Boek     91      Families samen      E.F.H.H.

Boek     92      Families samen      I.J.K.L.

Boek     93      Families samen     M.N.O.P.

Boek     94      Families samen     Q.R.S/T.

Boek     95      Families samen     U.V.W.X.Y.Z.

Boek     96      Hent Brugman radio

Boek     97      Wim Brugman fietsenpiet

Boek     98      Wim Brugman kolen

Boek     99      Coerwinkel

Boek    100     Daamen

Boek    101     Wim van Eck mandenmaker

Boek    102     Helm van Eck melkhandel

Boek    103     Coen en Mientje van Eck

Boek    104     Engelen

Boek    105     Haan

Boek    106     Mathijs Jansen

Boek    107     Jans - Frieling

Boek    108     Jurrius

Boek    109     van Kuppeveld

Boek    110     Kuijpers

Boek    111     Nielen

Boek    112     van Rens

Boek    113     Albert Rutten

Boek    114     Herman Rutten

Boek    115     Toon Rutten

Boek    116     van Thiel - Kersten

Boek    117     Verheijen - Driessen 

Boek    118     Vierboom - Jeuken

Boek    119     Vink

Boek    120     Hent van Eck - Verheijen 

Boek    121     Bedrijven    A.B.C.D.

Boek    122     Bedrijven    E.F.G.H.I.J.K.

Boek    123     Bedrijven    L.M.N.O.P.R.

Boek    124     Bedrijven    S.T.U.V.W.

Boek    125     Diverse groep en familie foto's deel 1

Boek    126     Diverse groep en familie foto's deel 2

Boek    127     Post

Boek    128     Exposities

Boek    129     ExpositiesNieuwe lijst van de albums per 30 aug. 2020